Öğrencilerimizin dikkatine (Klinik/Saha uygulama tarihleri)

Fakültemiz Hemşirelik Bölümü 1., 2., 3.ve 4.sınıf öğrencileri ile Beslenme ve Diyetetik

Bölümü 4.sınıf öğrencilerine yönelik 05-09/02/2018 tarihleri arasındaki klinik/ saha uygulamaları 

Fakültemiz laboratuvar /dersliklerinde yürütülecektir.