adsız 1000 Ünvanı/Adı Soyadı Fakülte Sekreteri Nejmi BAŞKAN
Görevi Fakülte Sekreteri
Telefon 0446 2265861-15009
e-posta nbaskan@erzincan.edu.tr
  Ünvanı/Adı Soyadı Şef Zekiye GÜRSUL
Görevi Bölüm  ve Dekan Sekreteri
Telefon 0446 2265861-15000
e-posta @erzincan.edu.tr
Ünvanı/Adı Soyadı  Memur Suzan AYHAN
Görevi  Öğrenci İşleri Memuru
Telefon  0446 2265861-15046
e-posta  sayhan@erzincan.edu.tr
  Ünvanı/Adı Soyadı  Bilgisayar İşletmeni Gülsüm DONAT
Görevi  Personel İşleri
Telefon  0446 2265861-15008
e-posta  
  Ünvanı/Adı Soyadı  Memur Leyla AYDIN
Görevi Bölüm  ve Dekan Sekreteri
Telefon 0446 2265861-15000
e-posta laydin@erzincan.edu.tr
Ünvanı/Adı Soyadı Bilgisayar İşletmeni Hüseyin KURŞUN
Görevi Öğrenci İşleri
Telefon 0446 2265861-15046
e-posta @erzincan.edu.tr
 AYŞE (2) Ünvanı/Adı Soyadı Bilgisayar İşletmeni Ayşe MAŞA
Görevi Mali İşler-E-Bildirge Sigorta İşlemleri
Telefon 0446 2265861-15010
e-posta aysemasa@erzincan.edu.tr
 abdurehim Ünvanı/Adı Soyadı Hizmetli Abdurrehim DEMİR
Görevi Hizmetli
Telefon 0446 2265861-15034
e-posta @erzincan.edu.tr
 muhittin abi Ünvanı/Adı Soyadı Hizmetli Muhittin ÇELİK
Görevi Hizmetli
Telefon 0446 2265861-15034
e-posta @erzincan.edu.tr