Prof.Dr. İlyas ÇAPOĞLU Başkan Rektör (Uhdesinde)
Prof.Dr. Ali KANDEMİR Üye
Prof.Dr. İbrahim ÖZBAY Üye
Prof.Dr. Mustafa Fatih ERTUGAY Üye
Prof.Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR Üye
Doç.Dr. Papatya KARAKURT Üye
Yrd. Doç. Dr. Filiz YANGILAR Üye