Prof.Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR Başkan Dekan V.
Prof.Dr. Ali KANDEMİR Üye
Prof.Dr. İbrahim ÖZBAY Üye
Prof.Dr. Mustafa Fatih ERTUGAY Üye
Doç.Dr. Papatya KARAKURT Üye
Doç.Dr.Arzu YILDIRIM Üye
Dr. Öğr. Üyesi  Filiz YANGILAR Üye