Bir Sayfa Seçin

Tarihçe

     Fakültemiz 03.08.2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.