BAŞDANIŞMAN

Dr. Öğr. Üyesi  Hasan KILIÇGÜN

SINIFI DANIŞMANI
1. sınıf Dr. Öğr. Üyesi  Filiz YANGILAR
2. sınıf Dr. Öğr. Üyesi  Günay ESKİCİ
3. sınıf Arş. Gör. Hilal ŞAHİN
4. sınıf Dr. Öğr. Üyesi  Sevil KARAHAN YILMAZ