Farabi Değişim Programı Birim ve Bölüm Koordinatörleri

Birim Koordinatörü  Yrd. Doç. Dr. Sevinç KÖSE TUNCER
Hemşirelik Bölüm Koordinatörü  Yrd. Doç. Dr. Meryem FIRAT
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Koordinatörü   Öğr. Gör. Sevil KARAHAN YILMAZ