Bir Sayfa Seçin

FARABİ

Farabi Değişim Programı Birim ve Bölüm Koordinatörleri

Birim Koordinatörü Doç. Dr. Papatya KARAKURT
Hemşirelik Bölüm Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Şadiye ÖZCAN
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevil KARAHAN YILMAZ