Bir Sayfa Seçin

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk gelişimi bölümü mezunu: Bir çocuğun doğduğu andan büyüyünceye kadar olan süreçte geçirdiği fiziksel (motor ve duyusal beceriler gibi) ve sosyal gelişimi incelemekten; birçok bilgi ve davranışı günden güne öğrenişini ve bu bilgi edinme ve gelişme sürecinde geçirdiği değişimleri izleyen meslek grubu üyesidir.

Çocuk gelişimi bölümünde uygulanmakta olan eğitim ve öğretim programının amacı; Sürekli kendini geliştirebilen, araştırma yapabilme becerisinin yanı sıra sorun çözme becerisi için gereken bilgi, beceri ve anlayışı kazandırmaktır. Çocuk gelişimi öğretimi ile 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren ve göstermeyen, korunmaya muhtaç olan ve olmayan, çalışan ve çalışmayan, suçlu olan ve olmayan yani bütün çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, çocuk aile ve topluma hizmet eden çocuk gelişimcileri yetiştirilmektedir.

Çocuk gelişimi bölümünde lisans öğretimini tamamlayarak mezun olanlar bireyler Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çeşitli birimlerde ve daha birçok birimde çocuk gelişimcisi olarak görev alabilirler. Akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar, istemeleri ve gerekli şartları sağlamaları halinde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.