Bir Sayfa Seçin

İş Akış Süreçleri

PERSONEL İŞLERİ  BİRİMİ

 • Dr. Öğr. Üyesi Atama İşlemleri

 • Dr. Öğr. Üyesi Yeniden Atama İşlemleri

 • Öğr.Gör.-Arş.Gör.Atama İşlemleri

 • Öğr.Gör. Görev Süresi Uzatımı İşlemleri

 • Arş.Gör.Görev Süresi Uzatımı İşlemleri

 • Bölüm Başkanı Atama İşlemleri

 • Bölüm Başkanı Görev Süresi Uzatımı İşlemleri

 • İdari Personelin Açıktan Atama işlemleri

 • Nakil Yoluyla Gelen İdari Personelin Atama İşlemleri

 • 2547 Sayılı Kanunun 39.Maddesine Göre Görevlendirme İşlemleri

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

 • ÖSYS İle Gelen Öğrenci Kayıt İşlemleri

 • YÖS İle Gelen Öğrenci Kayıt İşlemleri

 • Kurumlar Arası Yatay Geçiş İle Gelen Öğrenci Kayıt İşlemleri

 • Dikey Geçiş İle Gelen Öğrenci Kayıt İşlemleri

 • Ders Kaydı İşlemleri

 • Ders Muafiyeti İşlemleri

 • Akademik Öğrenci Danışman Atama İşlemleri

 • Kayıt Dondurma İşlemleri

 • Haftalık Ders Programı İşlemleri

 • Arasınav Programı İşlemleri

 • Yarıyıl Sonu Programı İşlemleri

 • Bütünleme Sınav Programı İşlemleri

 • Ek Sınav ve Ek Süre İşlemleri

 • Askerlik İşlemleri

 • Öğrenci Temsilci Seçimi İşlemleri

 • Öğrenim Kredisi ve Burslarla İlgili İşlemler

 • Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri

 • Öğrenci Disiplin İşlemleri

 • Ders Programlarının ve Yeni Açılacak Derslerin Belirlenmesi İşlemleri

 • Erasmus/Farabi Programı ile Başka Üniversitelere Giden Öğrencilerin Başvuru, Kayıt ve Not İşlemleri

 • Çift Anadal Yandal Kontenjanlarının Belirlenmesi ve Kayıtlarının Yapılması İşlemleri

 • Staj İşlemleri

 • İsteğe Bağlı Staj İşlemleri

 • Mezuniyet İşlemleri

 • Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlemleri

MALİ İŞLER BİRİMİ

 • Personel Maaş İşlemleri

 • Kısıtlı Maaş İşlemleri

 • Doğum Yardımı İşlemleri

 • Ölüm Yardımı İşlemleri

 • Rapor Kesintisi İşlemleri

 • %12 Genel Sağlık Sigortası İşlemeri

 • Emeklilik İşlemleri

 • Nakil Yoluyla Ayrılan Personelin İşlemleri

 • İstifa-Askerlik-Ücretsiz İzin İşlemleri

 • Nakil Yoluyla Gelen Personelin İşlemleri

 • Açıktan ve Yeniden Açıktan Atanma İşlemleri

 • Ücretsiz İzin ve Askerlik Dönüşü İşlemleri

 • Jüri Üyelerine Ödenecek Ücret İşlemleri

 • Ekders Ücretleri İşlemleri

 • Sınav Ücretleri İşlemleri

 • Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İşlemleri

 • Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri

 • Yurdışı Geçici Görev Yolluğu İşlemleri

 • Satınalma Yoluyla Taşınır İşlemleri

 • Devir Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri

 • Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri

 • Hibe Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri

 • Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri

 • Sayım ve Devir İşlemleri

 • Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri

 • Tüketim Çıkış İşlemleri

 • Zimmet Verme İşlemleri

 • Zimmetten Düşme İşlemleri

 • İhale Yoluyla Satınalma İşlemleri

 • Doğrudan Temin Yoluyla Satınalma İşlemleri

 • Ön Ödeme (Avans-Kredi) İşlemleri

SEKRETERLİK BÜROSU BİRİMİ

 • Kurullar Kalemi Gündeminin Hazırlanması ve Kararların Yazılması İşlemleri

 • Fakülte Kurulu Oluşumu İşlemleri

 • Fakülte Yönetim Kurulu Gündeminin Görüşülmesi  İşlemleri

 • Gelen Evrak İşlemleri

 • Giden Evrak İşlemleri

BÖLÜM SEKRETERİ

 • Akademik Teşvik Başvuru İşlemleri